slider

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat de visie en de uitgangspunten van Kindercentrum "Villa Mundial”.
slider

Het is belangrijk dat ouders en hun kinderen zich prettig voelen binnen het kindercentrum en weten vanuit welk oogpunt en welke benadering leidsters, maar ook de organisatie de ouders tegemoet komt.

Het pedagogisch beleidsplan geeft, zowel voor ouders als het personeel het kader van waaruit gewerkt wordt in het kindercentrum.

Het geeft inzicht in de kwaliteit, de werkwijze en het opvoedingsklimaat dat wij als organisatie bieden. Het pedagogisch beleidsplan is nooit af en blijft een voortdurend proces van pedagogische vernieuwing.

Eenmaal per jaar toetst het management of de dagelijkse uitoefening van de werkzaamheden nog in overeenstemming is met het geen beschreven staat in het pedagogisch plan. Indien nodig wordt deze eventueel na overleg aangepast

This is Sliced Diazo Plone Theme