Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Zoals de wet IKK voorschrijft hebben wij bij Villa Mundial ook een pedagogisch beleidsmedewerker / coach in de persoon van Hedy Cairo. Als één van de oprichters en eigenaresse weet zij als geen ander wat de behoeften zijn binnen de Villa.

Pedagogisch coachingsplan Villa Mundial 2023

Binnen Villa Mundial werken wij met een pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach  in de persoon van Hedy Cairo. Hedy Cairo is in het bezit van het diploma HBO Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach specialisatie Coaching en het diploma HBO Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach specialisatie Pedagogiek.

Uitgangspunt voor dit coachingsplan zijn de wettelijke eisen zoals opgenomen in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. De medewerker vertaalt het pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en /of instrumenten zodat het uitvoerbaar is in de praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor de implementatie van het beleid binnen het kindercentrum. De medewerker bewaakt de kwaliteit, signaleert knelpunten en formuleert verbeterpunten voor het beleidsplan. Zij evalueert het beleid en als hier knelpunten uit voortkomen komt zij met verbetervoorstellen.

De pedagogisch medewerker is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de kinderopvang en zorgt dat deze kennis gedeeld wordt met de  pedagogisch medewerkers en indien nodig geïmplementeerd wordt in het kindercentrum

Als pedagogisch coach begeleid en coacht zij de pedagogisch medewerker bij het uitvoeren van het pedagogisch beleid. Ze helpt de medewerkers bij het op de juiste manier uitvoeren van hun werkzaamheden. Samen met de medewerker gaat zij onderzoeken waar hun coaching behoeften liggen. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach combineert bovenstaande functies.

Voor de beleidswerkzaamheden zijn 100u berekend dit is het totaal aantal uur voor de BSO en de Dagopvang. Het totaal aantal coaching uren is 20 per jaar gebaseerd op 2 fte ( 3 deeltijdwerkers). In totaal gaat het om 120 uur per jaar. In de praktijk gaat het om 1,6 uren coaching per maand en voor de beleidswerkzaamheden 8,33 uur per maand.

De coaching van de pedagogisch coach zelf geschied door een externe  pedagogische coach.

This is Sliced Diazo Plone Theme