klachtenprocedure

Het kan altijd voorkomen dat er een situatie zich voordoet wat resulteert in een klacht. Wij zijn er ook om dat met u op te lossen. Komen wij er samen niet uit , dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket kinderopvang.

 

Klachtenprocedure Villa Mundial

 

Het kan altijd voorkomen dat u tijdens de opvang geconfronteerd wordt met situaties die voor u of uw kind niet wenselijk zijn, wij staan er voor open om deze situaties met u in goed overleg op te lossen.

Lukt dit niet dan kan zo een situatie lijden tot een klacht.

 

Constateert u iets waarover u ontevreden bent dan bespreekt u dit eerst met de betreffende leidster. Mocht dit geen optie zijn dan kunt u zich wenden tot de directie. Er zijn ook klachtenformulieren op de locatie aanwezig die u des gewenst kunt invullen.

 

Mocht de klacht zo ernstig zijn dat dit binnen Villa Mundial niet opgelost kan worden dan kunt u zich wenden tot de Klachtenloket Kinderopvang waarbij wij zijn aangesloten. Contactinformatie

Telefoon: 0900-1877  (€0,20 per gesprek)
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag

 

Een klacht is er om opgelost te worden en dient als mogelijkheid tot betere afstemming van onze dienstverlening op uw wensen of behoeften.

This is Sliced Diazo Plone Theme